Крещение Господне 2022 год

Тропарь Крещению Господню, глас 1. Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди, / Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́, / возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я, / и Дух в ви́де голуби́не, / изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же, // и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.